Οργανισμούς και Εταιρείες

που θέλουν να επεκτείνουν τις αγορές τους ή να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους με το ελάχιστο κόστος και κίνδυνο και τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Start-up Εταιρείες

που διαθέτουν το προϊόν αλλά όχι τους πόρους για τη γρήγορη, μαζική και στρατηγική επέκταση της αγοράς τους.

Επιχειρήσεις

που επιθυμούν να εξυπηρετήσουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά τους πελάτες τους με μειωμένα λειτουργικά κόστη και εξοικονόμηση χρόνου.